top of page
Ornate Ceiling in Topkapı Palace

Отстъпки

Посочените долу отстъпки не важат за индивидуална форма на обучение. 

,,Седеф" си запазва правото да изиска необходимите документи, които доказват правото на ползване на посочените отстъпки.

 Не могат да се ползват всички предвидени отстъпки едновременно. При наличие на възможност за ползване на повече отстъпки, курсистът /родителят има право да избере коя ще ползва.

Според общите условия:

Курсистите в ,,Седеф" ползват следните отстъпки, които не са обвързани с други промоции и не се прилагат заедно с тях:

10 %
за всеки курсист;

за двама души от едно семейство /двама съпрузи, родител и дете, братя и сестри/ 

10%

 за студенти и пенсионери 

20%

лица с решение от ТЕЛК за намалена работоспособност над 50%

50%

деца - сираци (до 18 години)

25%

деца - полусираци (до 18 години)

45%

деца (до 18 години) с решение от ТЕЛК за намалена работоспособност над 50%

bottom of page