top of page
Camel Tour

Езикови нива

Арабският език не е част от европейските езици, затова нивото му на владеене не може да бъде оценено точно по стандартите на Европейската езикова рамка.  По-надолу можете да се запознаете с материала и знанията, които се очаква да усвоите след всяко ниво. 

Съответно, ако не сте се обучавали при нас от начално ниво, тук ще можете да прецените към коя група може да се присъедините, спрямо познанията си. Преди да бъдете записани в съответната група, ще преминете напълно безплатен тест за оценка на нивото. 

Ornate Ceiling in Topkapı Palace

Информация за материала, който се изучава в съответното ниво:

А1.1 

Изучава се обстойно арабската азбука - четене и писане в различни позиции на буквите в думата. Кратки и дълги гласни. Род и число в арабския език. Предлози и лични местоимения. Слети местоимения.Образуване на словосъчетания и прости именни изречения. Задаване на въпроси. Членуване и изразяване на притежание и наличие. 

А1.2

Минало време на глагола (правилни и неправилни глаголи).  Словоред в по-сложни изречения. Отглоголно съществително (масдар). Отрицание в сегашно и минало време (в именни и глаголни изречения). Изразяване на двойствено и множествено число при имената и местоименията. Деятелно и страдателно причастие. 

Очаквайте скоро информация и за другите нива! 

А2.1

А2.2

Б1.1

Б1.2

Б2.1

Б2.2

С1.1

С1.2

Всеки завършил успешно курс при нас, получава сертификат за съответното ниво. 

Ако искате да се явите на изпит за сертифициране на ниво, без да минавате курс на обучение при нас, можете да го направите срещу съответната изпитна такса от 50 лв.

 

Обадете се

+359 886 65 08 58

Пишете

Последвайте ни

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page